Scorekaart HLR

Scorekaart HLR

De koepelorganisatie LMC-VO, waar Het Lyceum Rotterdam onder valt, publiceert de resultaten van ons onderwijs op scholenopdekaart.nl (voorheen Vensters voor verantwoording). De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsresultaten van de scholen zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.