WAT MAAKT HET LYCEUM ROTTERDAM BIJZONDER?

Op Het Lyceum Rotterdam volgen leerlingen naast het reguliere havo- of atheneum/gymnasium-programma extra vakken binnen de richting kunst, wetenschap of ondernemen. Alle leerlingen volgen daarnaast wekelijks het vak filosofie, waarin zij hun denken scherpen en dialogen met elkaar leren voeren. 

Drie richtingen: kunst, wetenschap en ondernemen

Leerlingen kiezen vanaf hun eerste dag al voor de richting kunst, wetenschap of ondernemen, met uitzondering van de leerlingen in de Da Vinci-klas. Zij volgen een selectie van vakken uit alle richtingen en kiezen aan het einde van het eerste jaar alsnog voor een richting. 

Op Het Lyceum Rotterdam krijgen leerlingen de tijd en ruimte om hun talenten te verkennen en te ontplooien. Zij leren hun grenzen kennen en verleggen waar dat nodig is. Uitgangspunt is steeds wie zij zijn en wie zij willen worden. Onze drie richtingen, kunst, wetenschap en ondernemen, bieden onze leerlingen het platform om door experiment en onderzoek zichzelf en de wereld waarin zij leven steeds beter te leren kennen.

Fouten maken mag!

Leerlingen in deze belangrijke vormende fase in hun leven hebben een veilige omgeving nodig waarin zij die experimenten kunnen doen. Een omgeving, waarin zij fouten durven maken en docenten hen zelfs aanmoedigen om fouten te maken - omdat zonder fouten maken niemand kan groeien. Het Lyceum Rotterdam biedt de leerlingen die veilige omgeving. Op onze school maakt het niet hoe je eruit ziet of wat je dromen zijn, bij ons krijgen leerlingen waardering voor wie zij zijn en laten zij ook  anderen in hun waarde. We zijn een creatieve, kleurrijke en veilige school in het hart van Rotterdam.

Tweejarige brugklas

Het Lyceum Rotterdam heeft een tweejarige brugklas. Alle leerlingen met een havo, havo-vwo of vwo- advies en een positieve toelating zijn plaatsbaar. Aan het einde van leerjaar 1 krijgt iedere leerling een voorlopige niveauaanduiding. Havo- en vwo-leerlingen volgen in leerjaar 2 nog samen onderwijs. Op het derde rapport van leerjaar 2 geven de vakdocenten een definitieve niveauaanduiding naar havo of vwo. 

 

Back to top