Regels & Afspraken

De belangrijkste basisregel voor leerlingen en medewerkers aan onze school is dat eenieder respect heeft voor zichzelf, voor anderen (ongeacht sekse, seksuele identiteit, religieuze, sociaal-economische en/of culturele achtergrond), voor de werkomgeving en voor de doelstellingen van de school.

Dat betekent dat elke leerling en medewerker:

  1. Actief bijdraagt aan het onderwijs en het eigen leerproces en aan dat van anderen door afspraken na te komen, op tijd te komen, verantwoordelijkheid te nemen en anderen te ondersteunen;
  2. Op de juiste wijze gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen (dienstverlening, computers, meubilair, lokaal en gebouw);
  3. Zorgvuldig omgaat met anderen, hun eigendommen en de eigendommen van de school;
  4. De regels en afspraken van de school naleeft;
  5. Zich respectvol uit tegenover anderen, zowel persoonlijk als via sociale media.

De concrete schoolregels zijn te vinden in de schoolgids (zie Downloadcenter).

Back to top