Leren doe je van elkaar

het Lyceum Rotterdam doet mee aan het mentoringprogramma van  Stichting Studentmentoren Rotterdam, een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, Stichting De Verre Bergen en scholen in Rotterdam. Het hoofddoel van het programma is het bevorderen van schoolprestaties en het positief bijdragen aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. één op één begeleiding.
Leerlingen van onze school worden gekoppeld aan betrokken studentmentoren. Zij coachen en begeleiden de leerling één op één bij hun huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of het ontdekken van hun talent. De leerlingen ontwikkelen zichzelf en de studenten werken tegelijkertijd aan hun eigen professionele identiteit.
De uitvoering van het programma is ondergebracht bij EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie), onderdeel van Hogeschool Rotterdam, waar het programmateam een vaste plek heeft binnen de organisatie. De studentmentoren zijn afkomstig van diverse opleidingen van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam.
Back to top