Burgerschap

Het voorbereiden van leerlingen op een snel veranderende toekomst vraagt om meer dan kennisoverdracht alleen. Dit betekent voor Het Lyceum Rotterdam dat wij ons, naast het aanbieden van de algemene cognitieve vakken, ook richten op de brede vorming van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers, die met hun beide benen stevig in de wereld staan zonder de ander uit het oog te verliezen. 

Burgerschap

Leerlingen van Het Lyceum Rotterdam maken op verschillende manieren kennis met andere culturen en leefwerelden. Zij zitten op een school waar de diversiteit in al haar facetten volop aanwezig is en leren daar veel van. Diversiteit verwijst hierbij naar  verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, geslacht, overtuigingen, fysieke kenmerken, seksuele identiteit, sociaal- economische positie, kennis en vaardigheden tussen individuen in school, in de stad en in de samenleving. Als school waarderen en stimuleren we deze diversiteit, omdat we het als een kracht zien voor ontwikkeling. Dat stralen we uit en leven we na. 

Burgerschapsontwikkeling wordt daarnaast ook gestimuleerd door het curriculum. Belangrijke elementen hierin zijn het vak Filosofie (dat alle leerlingen vanaf klas 1 volgen) en speciale projecten die gericht zijn op burgerschapsvorming. Ook onze HLR-dagen, de excursies en reizen en extra activiteiten waar leerlingen aan kunnen deelnemen, zoals de leerlingenraad, de schoolkrantredactie en buitenschoolse activiteiten als theaterlessen, schaakclub en muzieklessen, dragen hier aan bij.

 

Back to top