Organisatie

Het Lyceum Rotterdam is een school voor havo/ atheneum/gymnasium in het hart van Rotterdam, maar niet zomaar een havo/atheneum/gymnasium. Naast het reguliere lesprogramma volgen onze leerlingen vakken binnen een extra richting: kunst, wetenschap of ondernemen. Het is onze missie dat leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste en creatieve volwassenen, doordat zij hun eigen talenten ontdekken en verder ontplooien en zich vaardigheden eigen maken die belangrijk zijn om ook in een onzekere toekomst goed en gelukkig te kunnen functioneren. 

Tweejarige brugklas

Het Lyceum Rotterdam heeft een tweejarige brugklas. Alle leerlingen met een havo, havo-vwo of vwo- advies en een positieve toelating zijn plaatsbaar. Aan het einde van leerjaar 1 krijgt iedere leerling een voorlopige niveauaanduiding. Havo- en vwo-leerlingen volgen in leerjaar 2 nog samen onderwijs. Op het derde rapport van leerjaar 2 geven de vakdocenten een definitieve niveauaanduiding naar havo of vwo. 

Onderbouw

Leerlingen kiezen op Het Lyceum Rotterdam van het begin af aan voor een van de richtingen kunst, wetenschap of ondernemen of voor de Da Vinciklas. De Da Vinciklas is voor leerlingen die nog niet weten welke richting zij willen kiezen. Zij maken pas na het eerste jaar hun definitieve keuze voor kunst, wetenschap of ondernemen.

Bovenbouw

Aan het einde van het derde jaar kiezen leerlingen een (of twee) van de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken dat aangevuld kan worden met keuzevakken. Leerlingen volgen het profiel naast hun richting. De leerlingen werken binnen de gekozen profielen toe naar het eindexamen en volgen daarnaast nog gemiddeld twee lesuren per week in hun richting plus een uur filosofie. 

Managementstructuur

De directie van Het Lyceum Rotterdam wordt gevormd door de rector en vier teamleiders met elk een eigen afdeling en een eigen beleidsportefeuille.

Rector: De heer ir. F. Geelink (Algemene Zaken en Externe contacten)
Teamleider leerjaar 1: De heer J. van Nijen (Huisvesting, Facilitaire zaken en PR)
Teamleider leerjaar 2/3: De heer J. van der Schee (Interne organisatie en ICT)
Teamleider havo 4, atheneum 4 en 5: De heer drs. J. Krastman (Zorg en Personeelszaken)
Teamleider havo 5, atheneum 6: Mevrouw drs. H. van Buuren (Kwaliteitszorg en Examensecretariaat)

De directie is bereikbaar via mw. P. Schneider, directiesecretaresse: pschneider@lmc-vo.nl

Decanen

Decaan klas 3: Mevrouw R. Werry
Decaan bovenbouw: Mevrouw M. Davelaar

Leerlingcoördinatoren

Voor elke leerjaar is een leerlingcoördinator aangesteld:

Leerlingcoördinator leerjaar 1: De heer B. Bolsius
Leerlingcoördinator leerjaar 2 & 3: De heer J. van Rossum
Leerlingcoördinator leerjaar 4 & 5 Havo: De heer L. van Buren
Leerlingcoördinator leerjaar 4, 5 & 6 Vwo: Mevrouw H. Shouli

Stichting LMC-VO

Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen maakt deel uit van Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). LMC biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs aan in Rotterdam vanuit 23 scholen voor voortgezet onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top