Kwaliteitskaart

We werken voortdurend aan de ontwikkeling en de goede kwaliteit van ons onderwijs. We dragen zorg voor individuele begeleiding op maat. De betrokkenheid van ouders en leerlingen is groot. Leerlingen, ouders en medewerkers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleid dat gericht is op de handhaving van de goede en veilige sfeer op school. Behalve uit de meer formele peilingen in het kader van de kwaliteitszorg blijkt dit onder meer uit de waardering voor de persoonlijke aandacht en de gezellige sfeer. Leerlingen worden betrokken bij de planning van de verschillende onderdelen in de jaaragenda en bij de evaluatie van de lessen. 

De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsresultaten van de scholen zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl. Daaruit blijkt dat de inspectie positief oordeelt over de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van het Lyceum Rotterdam.

Examenresultaten en doorstroompercentage

De examenresultaten en het doorstroompercentage onderbouw van onze school liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Doorstroompercentage onderbouw is 95% (norm=93,3%).

Slagingspercentage

HAVO

VWO

2022

99%

96%

2021

97%

96%

2020

96%

100%

2019

94%

97%

 

Back to top