Toetsbeleid

Toetsen heeft als doel te meten of een leerling de stof beheerst en te bepalen waar hij of zij staat in het leerproces, zodat er bijgestuurd kan worden. De kwaliteit van de toetsing is dan ook van groot belang. Op Het Lyceum Rotterdam toetsen we cognitieve kennis, maar ook vaardigheden. Dat vraagt om verschillende vormen van toetsen, zoals repetities, werkstukken en procesbeoordelingen. Natuurlijk vindt er een opbouw plaats in zwaarte en lengte van klas 1 naar het eindexamen.

Toetsprotocol

Het Lyceum Rotterdam heeft een toetsbeleid vastgelegd, waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. het maximum aantal toetsen per dag, de wegingen en de maximum nakijktijd. In dit toetsprotocol zijn de rechten én plichten van docenten en leerlingen vastgelegd. Het toetsprotocol is te vinden in het downloadcenter.

RTTI

Bij de toetsing in de onderbouw maken we deels gebruik van het RTTI-systeem. RTTI is een taal over leren, om leerdoelen expliciet te maken en leerlingen gerichte feedback te geven. Het RTTI-systeem gaat uit van vier verschillende cognitieve niveaus:

 • R: reproductie
 • T1: toepassingsgericht niveau 1 (training)
 • T2: toepassingsgericht niveau 2 (transfer)
 • I: inzicht

In onderstaande tabel worden deze cognitieve niveaus verder toegelicht:

  Type vraag
 Reproductie 
 • Herinneren, letterlijk uit je hoofd leren
 • Dit type vraag gebruik je voor lesstof die voor de leerling cruciaal is om uit het hoofd te kennen. Uiteraard moet uit de theorie dan ook duidelijk blijken dat dit uit het hoofd geleerd moet worden.
 • Leerling voegt zelf niets toe
Toepassing 1
 • Toepassen volgens getrainde methode; getrainde, vaste formule toepassen
 • Situatie vergelijkbaar met geoefende situatie = één voor de leerling herkenbare situatie, ook het soort vraagconstructie
Toepassing 2
 • Situatie is niet herkenbaar voor de leerling, maar is wel met een eerder geleerde methode op te lossen óf
 • Meerdere methodes moeten gecombineerd worden en dat is niet getraind 
Inzicht 
 • Leerling construeert zelf een context en methode om tot een antwoord te komen
 • Hoge mate van zelfstandigheid, minimale voorstructurering en inkadering

Bij toetsen zorgt deze indeling voor transparantie, waar docenten, leerlingen en ouders profijt van hebben. Het maakt zichtbaar op welk niveau een leerling presteert en helpt in de onderbouw te bepalen of een leerling zich op havo- of vwo-niveau (hogere scores op T2 en I) bevindt.

Schoolexamen

In de bovenbouw beginnen de leerlingen met hun schoolexamen. Naast reguliere toetsen zijn er dan ook al praktische opdrachten en bij sommige vakken ook schoolexamentoetsen die meetellen voor het eindexamen. 

Back to top