Schoolondersteuningsprofiel


De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverband Koers VO heeft ervoor gekozen om alle schoollocaties dat op dezelfde manier te laten doen, zodat het vergelijkbaar is. De website Koers VO Schoolprofielen is hiervan het resultaat. In het downloadcenter is het schoolondersteuningsprofiel van Het Lyceum Rotterdam te downloaden.

Back to top