Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Daardoor garandeert de overheid dat ouders, leerlingen en personeel worden betrokken bij het formuleren en de controle van het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van leerlingen, leerlingen en personeelsleden en heeft een belangrijke taak binnen Het Lyceum Rotterdam. Als MR-lid ben je nauw betrokken bij de besluitvorming van de school. Voor een aantal onderwerpen heeft de raad advies- of instemmingbevoegdheid. 

De medezeggenschapsraad

  • denkt mee en oefent invloed uit op de inhoud en uitvoering van het schoolbeleid;
  • adviseert bij vaststelling of wijziging van het financieel beleid, zoals de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • adviseert bij onderwerpen, zoals het vaststellen of wijzigen van een schoolplan, passend onderwijs, privacy en de veiligheid op school;
  • bevordert openheid en onderling overleg binnen de school.

Iedere vier jaar wordt tijdens de algemene jaarvergadering van de medezeggenschapsraad de nieuwe samenstelling van de raad vastgesteld. De huidige raad bestaat uit vier docenten, twee ouders en twee leerlingen.

Benieuwd naar wie er in de medezeggenschapsraad zitten?

De volgende personen hebben plaats in de MR:

Rutger Vierbergen (voorzitter) – Docent
Martijn Balm (secretaris) - Docent
Paul Scheurkogel – Docent
Hendrik van Leusen – Docent
Hagar Seebregts – Leerling
Irene Lopulalan – Leerling
Daphne Konz – Ouder
Annemieke Kolle - Ouder

Het is mogelijk voor collegae, leerlingen of ouders van de school om een vergadering van de medezeggenschapsraad bij te wonen indien deze op school plaatsvindt. Wel zouden wij het fijn vinden als u dit van te voren zou melden door middel van een mail naar het algemene mailadres.

Heeft u vragen over de medezeggenschapsraad of wilt u een vergadering bijwonen?
Stuur een e-mail naar: HLRmedezeggenschap@outlook.com

Back to top