Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Daardoor garandeert de overheid dat ouders, leerlingen en personeel worden betrokken bij het formuleren en de controle van het beleid van de school.

Het Lyceum Rotterdam heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin drie geledingen zijn vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en personeel. De MR praat met de schoolleiding over zaken als de formatie, het schoolgeld, de kwaliteit van het onderwijs en de begroting. De medezeggenschapsraad komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit 4 docenten, 2 ouders en 2 leerlingen. De MR is te bereiken via HLRmedezeggenschap@outlook.com.

Back to top