Wetenschap

‘Wij willen leerlingen de verschillende facetten van de bètawereld laten ontdekken. De bètawereld is groot en er zijn heel veel mogelijkheden. In die ontdekkingstocht proberen we aan te sluiten bij de hedendaagse wetenschap, waardoor ze goed voorbereid zijn op een studie in de wetenschap. Informatica is een belangrijk onderdeel, in de loop van de opleiding gaan de leerlingen zelf coderen. Ze maken hun eigen apps, leren programmeren met Arduino en verdiepen zich in robotica.’

Christine Meinster, docent wetenschap

In de onderbouw krijgen de leerlingen, die voor wetenschap gekozen hebben, zes uur les in natuurwetenschappelijke en creatieve vakken. De docenten wakkeren hun fascinatie voor wetenschap verder aan en laten ze kennismaken met uiteenlopende onderwerpen.

Eerstejaars voeren in teams kleine onderzoeken uit en leren vaardigheden zoals technisch tekenen, aan de hand waarvan zij hun eigen ontwerpen uitvoeren. Ze krijgen opdrachten als: hoe werkt een telescoop? Ze gaan op onderzoek uit, ontwerpen en bouwen daarna zelf een telescoop. De leerlingen krijgen in het begin nog veel sturing van de docent, maar op weg naar de middenbouw gaan ze steeds meer zelf sturen. Aan het einde van de opleiding laten ze zien wat ze kunnen met hun meesterproef: ze kiezen een onderwerp aan de hand van hun eigen interesse, schrijven een adviesrapport en presenteren het eindresultaat.

Projecten

In alle leerjaren voeren leerlingen projecten uit volgens dezelfde stappen: plan van aanpak opstellen, ideeën schetsen, keuze maken, schetsen/technisch tekenen, model maken en presenteren. In de onderbouw ligt de nadruk op het oefenen van verschillende presentatietechnieken zoals grafisch ontwerp en het bouwen van maquettes en modellen. 

Science-vakken

Leerlingen binnen de richting wetenschap volgen les in de vakken:

  • Science 

  • Creative science

  • Grafimedia 

  • Filosofie 

Leerlingen over wetenschap

Onze leerling Mees vertelt over zijn keuze voor de richting Wetenschap op Het Lyceum Rotterdam

Back to top