Leerlingenraad

Wij geloven dat leerlingen zich beter voelen op school als er naar hen wordt geluisterd en als zij worden betrokken bij het schoolleven. Daarom heeft Het Lyceum Rotterdam een leerlingenraad. De leerlingenraad is een intermediair tussen de leerling en de directie van de school. Dat werkt natuurlijk naar twee kanten: leerlingen zijn daardoor beter geïnformeerd, maar ook docenten en directie krijgen een betere kijk op wat er leeft bij leerlingen. Dat komt de kwaliteit van de school ten goede.

De leerlingenraad verzamelt ideeën en klachten van de leerlingen en bespreekt deze met de directie; de leerlingenraad adviseert de directie over wat er verbeterd zou kunnen worden aan de school.

De leden van de leerlingenraad komen regelmatig samen en gaan drie keer per schooljaar in gesprek met de directie. Ook de klassenvertegenwoordigers van alle leerjaren en opleidingen worden voor gesprekken uitgenodigd.

Back to top