Leerlingenraad

Wij geloven erin dat leerlingen zich beter voelen op school
als er naar hen wordt geluisterd en als zij worden betrokken
bij het schoolleven. Daarom heeft Het Lyceum Rotterdam een leerlingenraad. De leerlingenraad is een intermediair tussen de leerling en de directie van de school. Dat werkt natuurlijk
naar twee kanten: leerlingen zijn daardoor beter geïnformeerd,
maar ook docenten en directie krijgen een betere
kijk op wat er leeft bij leerlingen. Dat komt de kwaliteit
van de school ten goede.

De leerlingenraad verzamelt ideeën, maar ook klachten van de
leerlingen en bespreekt deze met de directie; de leerlingenraad
adviseert de directie over wat er verbeterd zou kunnen
worden aan de school.

De leden van de leerlingenraad komen regelmatig samen
en gaan drie keer per schooljaar in gesprek met de directie.
Ook de klassenvertegenwoordigers van alle leerjaren
en opleidingen worden voor gesprekken uitgenodigd.

Back to top