Tevredenheidsonderzoeken

Uit recente peilingen (juni 2022) blijkt dat leerlingen onze school waarderen op het niveau van vergelijkbare scholen. Dit cijfer is samengesteld uit de antwoorden op uiteenlopende vragen over het onderwijs, buitenschoolse activiteiten en de omgang tussen docenten en leerlingen. Onze school scoort een 9,3 voor veiligheid.

De laatste peiling naar tevredenheid van ouders (juni 2022) geeft een waardering aan van 7,6. Over de hele linie spraken ouders tevredenheid uit, van onderwijs en differentiatie tot communicatie tussen school en thuisfront (bron: Scholen op de kaart).

 

Back to top