Mentoraat

Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en onderhoudt contacten met hen, andere docenten en de schoolleiding. Aan het begin van het schooljaar zorgt de mentor voor een kennismaking met de ouders. Dat kan zijn op een ouderavond, telefonisch of via een persoonlijk gesprek. De mentor begeleidt de groepsprocessen in de klas en ziet toe op de individuele ontwikkeling van de leerlingen.

Om nieuwe leerlingen een goede start te laten maken op Het Lyceum Rotterdam, maken zij al voor de zomervakantie kennis met hun mentor en nieuwe klas. In de individuele gesprekken met de leerlingen kunnen alle dimensies van het leven binnen en buiten school langskomen. Hun studieprestaties en motivatie, maar ook bijzondere omstandigheden thuis en het welbevinden op school en in de groep. De mentor biedt een luisterend oor en is tegelijkertijd gericht op het versterken van de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsbesef van de leerlingen.

In de loop van het tweede jaar voert de mentor gesprekken met de leerlingen over determinatie en over de studieloopbaan in het algemeen. Onderdeel hiervan zijn de opbouw van het digitale portfolio, het leren reflecteren op zichzelf en hun werk en (in de bovenbouw) het kiezen van een vervolgstudie.

 

Back to top