Opening schoolbibliotheek

Lezen is belangrijk voor kinderen en jongeren. Lezen bevordert de taalschat, het taalbegrip en zorgt er voor dat leerlingen zich beter uit kunnen drukken.

Om de voordelen van lezen nog beter te benutten, en het belang van lezen te onderstrepen, heeft Het Lyceum Rotterdam nu een eigen schoolbibliotheek. Leerlingen kunnen hier boeken lenen. Ook is er gelegenheid rustig de boeken te lezen. Het boekenaanbod zal vanaf nu alleen maar worden uitgebreid.

De schoolbibliotheek is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband met de bibliotheek van Rotterdam. Door dit samenwerkingsverband zorgen we er ook voor dat alle leerlingen op school op een eenvoudige manier lid (kunnen) worden van de bibliotheek.

Om het lenen van de boeken te vergemakkelijken is er op de website van Het Lyceum Rotterdam, www.hetlyceumrotterdam, een link toegevoegd naar de bibliotheekwebsite. Deze link is te vinden in de bovenrand van de site, onder 'extern'

Back to top