21st Century Skills

21st Century Skills

De training van vaardigheden voor de 21e eeuw (of 21st Century Skills) is verweven in onze lesprogramma’s. Binnen hun gekozen richting kunst, wetenschap of ondernemen, leren onze leerlingen stappen te volgen van idee naar plan, van plan naar uitvoering en van uitvoering naar presentatie en evaluatie. Hiermee doen zij belangrijke vaardigheden op voor hun vervolgstudie en latere beroep, ongeacht welke kant ze opgaan.

Van elkaar leren

We weten niet hoe de wereld er over twintig jaar uitziet, we weten niet precies voor welke omgeving we opleiden. De vaardigheden die leerlingen op Het Lyceum Rotterdam opdoen bereiden hen voor op situaties die vooraf onbekend zijn en vormen tevens een grondige voorbereiding op een studie aan hbo
of universiteit.

Het gaat bij 21st Century Skills om vaardigheden als samenwerken, ICT-geletterdheid, communicatie, kritisch denken en problemen oplossen. Maar ook om reflectie, initiatief tonen, verantwoordelijkheid leren nemen en sociale vaardigheden. Het Lyceum Rotterdam vormt een hechte gemeenschap waarin leerlingen deze vaardigheden dagelijks oefenen en waarin zij ook van elkaar leren.