Ouders

Contacten met ouders onderhouden we intensief, op ouderavonden en andere contactmomenten. We nodigen u als ouder uit voor exposities, uitvoeringen en presentaties van de leerlingen. Bij belangrijke keuzemomenten, zoals over profiel en richting, zijn ouders nauw betrokken. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt voor alles wat met het functioneren op school te maken heeft.

In het keuzemenu links vindt u meer informatie en formulieren.

Klik op de menu-items om verder te lezen.