Wetenschap

Kijk jij verder dan je neus lang is?
 
Bij de opleiding wetenschap word je maximaal uitgedaagd, kun je jouw talent echt ontplooien en mag je straks trots zijn op je bijzondere diploma. Hier krijg je de gewone havo-, atheneum- of gymnasiumvakken, plús zes lesuren per week natuurwetenschappelijke en creatieve vakken. Zo mag je werken in een laboratorium en achter Mac’s producten ontwerpen.
 
Alle speciale werkplaatsen zijn op het Lyceum Rotterdam aanwezig, waaronder laboratoria, ateliers en digitale studio’s met computers. De werkvormen zijn gebaseerd op (buiten)onderzoek en experiment. Door middel van projecten die gekoppeld zijn aan thema’s worden de samenhang tussen en de diversiteit van natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, techniek, wiskunde en de creatieve vakken duidelijk. Op basis van het voorafgaande wordt de bèta-theorie geïntroduceerd.

Het nieuws