Wetenschap

Wetenschap

In de onderbouw krijgen de leerlingen die voor wetenschap gekozen hebben, zes uur les in natuurwetenschappelijke en creatieve vakken. De docenten wakkeren hun fascinatie voor wetenschap verder aan en laten ze kennismaken met heel uiteenlopende onderwerpen. Eerstejaars voeren in teams kleine onderzoeken uit en leren vaardigheden zoals technisch tekenen, aan de hand waarvan zij hun eigen ontwerpen uitvoeren. Leerlingen leren hoe apparaten in elkaar zitten en hoe ze werken. Ze krijgen opdrachten als: hoe werkt een telescoop? Ze gaan op onderzoek uit, ontwerpen en bouwen daarna zelf een telescoop.

Projecten

In alle leerjaren voeren leerlingen projecten uit volgens dezelfde stappen: plan van aanpak opstellen, ideeën schetsen, keuze maken, schetsen/technisch tekenen, model maken, presenteren. In de onderbouw ligt de nadruk op het oefenen van verschillende presentatietechnieken zoals grafisch ontwerp en het bouwen van maquettes en modellen. De leerlingen krijgen in het begin nog veel sturing van de docent, maar op weg naar de middenbouw gaan ze steeds meer zelf sturen. Aan het einde van de opleiding laten ze zien wat ze kunnen met hun meesterproef: ze kiezen een onderwerp aan de hand van hun eigen interesse, schrijven een adviesrapport en presenteren het eindresultaat.

Science-vakken

Leerlingen binnen de richting wetenschap volgen les in de vakken:

  • Science
  • Creative science
  • Grafimedia
  • Cultuurgeschiedenis
  • Filosofie

'Wij willen leerlingen de verschillende facetten van de bètawereld laten ontdekken. De bètawereld is groot en er zijn heel veel mogelijkheden. In die ontdekkingstocht proberen we aan te sluiten bij de hedendaagse wetenschap, waardoor ze goed voorbereid zijn op een studie in de wetenschap.'

Christine Meinster
Docent wetenschap