Ondernemen

Heb jij lef?

Ondernemen staat bij ons voor je eigen kwaliteiten, talenten en competenties leren kennen en inzetten. Dit alles met de ondernemer - in spé - als uitgangspunt.

In het eerste jaar ontwikkel je vooral je communicatieve vaardigheden door veel te presenteren. Vervolgens leer je jezelf kennen in verschillende ondernemersprojecten waarbij je sterke punten en je ontwikkelpunten naar voren komen. Het tweede jaar zal je je competenties verder ontwikkelen en krijg je meteen de kans deze in de praktijk te brengen tijdens schoolprojecten. Tenslotte zal je je eigen project moeten opzetten waarbij je zelf het budget en begroting bepaalt. Uiteraard richt je je ook op de economische vakken.

Het programma van de opleiding ondernemen is verdeeld in drie fasen.

Leerjaar 1: De propedeusefase – ‘Exploring business’
Je maakt op speelse en aantrekkelijke wijze kennis met het brede perspectief van business. De kennismakingsfase wordt afgesloten met de zogenaamde ‘leerlingproef’ waarmee het ‘Exploring business’-certificaat verkregen wordt.

Leerjaar 2 en 3: De undergraduate fase – ‘Business basics’
Je maakt je de basisprincipes van business en ondernemen eigen en sluit deze fase af met de zogenaamde ‘gezelproef’ door een eigen minionderneming op te starten en hiermee een ‘Business basics’-certificaat te verwerven.

Leerjaar 4-6: De graduate fase - ‘Young Entrepeneurs’
Je verdiept jouw vaardigheden en kennis van business en bent in staat integrale ondernemingsvraagstukken op te lossen. Met het schrijven en presenteren van een toekomstgericht ondernemingsplan, waarin je tevens reflecteert op je eigen persoonlijke en professionele groei, wordt de ‘meesterproef’ afgelegd. Hiermee is de ‘gezelperiode’ afgesloten en verkrijg je het ‘Business Young Entrepeneurs’-certificaat.

Het nieuws