Kunst

Kleur je liever buiten de lijntjes?

Op het Lyceum Rotterdam krijgt iedere leerling die de richting kunst heeft gekozen elke week, naast alle gewone vakken, zeven lesuren kunstvakken aangeboden. Tijdens deze kunstvakken maakt de leerling in de onderbouw kennis met verschillende materialen en technieken. Je leert hoe je ideeën kunt vormgeven en uitwerken. Zo ontwikkel je een goede basis om bewuste keuzes te maken en in de bovenbouw een meer individueel traject in te gaan ter voorbereiding op jouw vervolgstudie.

Het Lyceum Rotterdam beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn voor de kunstvakken: teken- en schilderateliers, een modeatelier, 3D-ateliers en een digitalemedia-atelier.

Bij de kunstvakken horen de vakken beeldende vormgeving, tekenen en schilderen, grafimedia, cultuurgeschiedenis en filosofie. Bij beeldende vormgeving maken de leerlingen ruimtelijk beeldend werk. Het vak tekenen en schilderen gaat over werken op het platte vlak met allerlei materialen. Binnen het vak grafimedia leren de leerlingen te werken met digitale ontwerpprogramma’s waarmee zij beeldend werk maken. Bij cultuurgeschiedenis leren de leerlingen kunst en cultuur te beschouwen en analyseren en nemen ze kennis van de geschiedenis van de kunst en cultuur. Bij filosofie leren de leerlingen de kunst van het vragen stellen en het doordenken. Zo wordt het reflectief vermogen van de leerlingen aangesproken en wordt het ontwikkelen van denkbeelden begeleid.

Het nieuws