Gymnasium / Atheneum / Havo

Het Lyceum Rotterdam heeft twee schoolsoorten:

  • VWO: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (met de afdelingen atheneum en gymnasium).
  • Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs.


Tijdens de tweejarige brugperiode havo/vwo kunnen alle leerlingen die dat willen Grieks en/of Latijn volgen. Leerlingen met vwo-advies die minimaal een van de klassieke talen als examenvak kiezen, komen daarmee op de afdeling gymnasium.

Leerlingen kiezen vanaf hun eerste dag al voor de richting kunst, wetenschap of ondernemen, met uitzondering van de leerlingen in de Da Vinci-klas. Zij volgen een selectie van vakken uit alle richtingen en kiezen aan het einde van het eerste jaar alsnog voor een richting.

Kijk in de schoolgids voor een overzicht van de vakken die de leerlingen in de onderbouw en bovenbouw volgen.