Onderwijs

Onderwijs

Op Het Lyceum Rotterdam volgen leerlingen naast het reguliere havo- of atheneum/gymnasium-programma extra vakken binnen de richting kunst, wetenschap of ondernemen. Alle leerlingen volgen daarnaast wekelijks het vak filosofie, waarmee zij hun denken scherpen en dialogen met elkaar voeren. Wij hebben een tweejarige brugperiode havo/vwo met Grieks en Latijn als extra keuzevakken. Na de brugperiode worden leerlingen geplaatst in de afdeling havo-, atheneum of gymnasium.

Drie richtingen

Leerlingen kiezen vanaf hun eerste dag al voor de richting kunst, wetenschap of ondernemen, met uitzondering van de leerlingen in de Da Vinci-klas. Zij volgen een selectie van vakken uit alle richtingen en kiezen aan het einde van het eerste jaar alsnog voor een richting. Leerlingen blijven gedurende hun hele schooltijd binnen dezelfde richting, al blijft een overstap in overleg mogelijk.

Profielen

Aan het einde van het derde jaar kiezen onze leerlingen - onafhankelijk van hun richting - voor een van de profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Techniek (NT) of Natuur en Gezondheid (NT). Binnen deze profielen kunnen de leerlingen een vakkenpakket met (extra) vakken samenstellen, in nauw overleg met hun mentor, decaan en ouders. Kijk in de schoolgids voor meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot de profielen.

Eindexamen

De laatste twee jaar (havo) of drie jaar (atheneum/gymnasium) staan in het teken van het gekozen profiel. De leerlingen werken toe naar het eindexamen en volgen daarnaast nog gemiddeld vier lesuren per week in hun richting. Alle leerlingen krijgen tot en met het voorlaatste jaar een uur filosofie per week, terwijl leerlingen die het als eindexamenvak kiezen ook filosofie volgen in hun laatste schooljaar. Leerlingen kunnen de verbinding maken tussen hun richting, profiel en profielwerkstuk, maar dit is geen vereiste.