Onderwijs

Persoonlijk
Jouw persoonlijke ontwikkeling is voor ons erg belangrijk. De kunstvakken bij de opleiding kunst krijg je van docenten die zelf beeldend kunstenaar of vormgever zijn. Binnen de opleidingen wetenschap en ondernemen werken we samen met universiteiten en hogescholen waar we workshops en lezingen volgen.

Omdat iedere leerling vanaf het begin een duidelijke keuze heeft gemaakt voor een opleiding, delen je medeleerlingen dezelfde interesse en passie. Dat schept een band en geeft een heel speciale sfeer op school en in de klas.

Vakoverstijgend
Op Het Lyceum Rotterdam krijg je elke week, naast alle 'gewone' vakken, zeven lesuren kunstvakken, natuurwetenschappelijke vakken of vakken gericht op ondernemen aangeboden. In de onderbouw (eerste drie jaar) is het jaar verdeeld in drie periodes. Binnen alle drie de opleidingen wordt per periode met een thema gewerkt.

De docenten van de 'gewone' vakken leggen relaties tussen hun vakgebied (Engels, Nederlands, wiskunde, etc) en het thema. Elke docent geeft minimaal één vakoverstijgende les in relatie met het thema van de periode.

Profielkeuzes
Elke leerling van Het Lyceum Rotterdam maakt in de loop van de derde klas een keuze uit een viertal profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, en Natuur en Gezondheid. Het Lyceum Rotterdam gelooft in creativiteit. Daarom heb je de mogelijkheid binnen alle keuzeprofielen het eindexamenvak Kunst en Kunstgeschiedenis te kiezen.

Een keuzeprofiel bestaat uit drie delen. Er is een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is, met daarin de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast is er een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel. Tenslotte is er een vrije ruimte. Daarin kies je vakken en projecten die te maken hebben met de richting die je gekozen hebt: kunst, wetenschap of ondernemen. Verder kunnen leerlingen in de vrije ruimte een vak kiezen dat verwant is aan het profiel.

Het nieuws