Protocollen

Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen zijn er een aantal protocollen opgesteld die een richtlijn bieden voor zowel leerlingen als docenten.

U kunt de verschillende protocollen vinden in het uitklapmenu.