Leerlingenraad

Wij geloven erin dat leerlingen zich beter voelen op school
als er naar hen wordt geluisterd en als zij worden betrokken
bij het schoolleven.
Daarom heeft Het Lyceum Rotterdam een leerlingenraad.
De leerlingenraad is een soort tussenpersoon tussen de
leerling en de directie van de school. Dat werkt natuurlijk
naar twee kanten: leerlingen zijn daardoor beter geïnformeerd,
maar ook docenten en directie krijgen een betere
kijk op wat er leeft bij leerlingen. Dat komt de kwaliteit
van de school ten goede.


De leerlingenraad verzamelt eventuele klachten van de
leerlingen en bespreekt deze met de directie; de leerlingenraad
adviseert de directie over wat er verbeterd zou kunnen
worden aan de school.


In de Medezeggenschapsraad, die meebeslist over belangrijke
zaken die invloed kunnen hebben op de dagelijkse
gang van zaken op school, neemt ook een lid van
de leerlingenraad zitting. Hierdoor kunnen ideeën van de
leerlingenraad (en dus van de leerlingen) worden gehoord
en weloverwogen wel of niet worden uitgevoerd.
De leden van de leerlingenraad komen regelmatig samen
en gaan drie keer per schooljaar in gesprek met de directie.
Ook de klassenvertegenwoordigers van alle leerjaren
en opleidingen worden voor gesprekken uitgenodigd.
Deze gesprekken vinden plaats in oktober, januari en mei.