Decanaat

De decaan organiseert, coördineert  en begeleidt alles met betrekking tot LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)

Gedurende hun schoolcarrière moeten de leerlingen meermalen een keuze maken die verregaande consequenties kan hebben voor hun uiteindelijke studie -of beroepskeuze.

De decaan van de school begeleidt de leerlingen bij het nemen van zo goed en zo verstandig mogelijke beslissingen. De decaan houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan onderwerpen: 

  • Alle kwesties met betrekking tot de keuze van vakkenpakketten en profielen.
  • Mondelinge voorlichting aan leerlingen en ouders tijdens de profielkeuzeavond. 
  • Veranderingen in eisen en opzet van vervolgopleidingen en de consequenties daarvan voor de studie- en beroepskeuze.
  • De “loopbaan” van de leerlingen, in overleg met de leerlingen zelf en hun ouders, de mentor en de teamleider.
  • Mondelinge en schriftelijke voorlichting aan 3e klassen over pakketkeuze en beschikbaar stellen van testen.
  • Het organiseren van projecten zoals proefstuderen, meeloopdagen, studiekeuze-workshops van de Erasmus Universiteit, TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland.
  • Het organiseren van bezoeken aan voorlichtingsmarkten zoals de Interscholaire, en de Studiebeurs Rotterdam.
  • Persoonlijke gesprekken met individuele leerlingen. De leerlingen kunnen altijd bij hun decaan terecht voor informatie of overleg. Zij worden geacht daarbij ook zelf initiatief te nemen. Uiteraard kunnen ook ouders bij de decanen terecht voor informatie.

Veel informatie en voor klas 3 de testen zijn te vinden op de site van Decaan.net. Leerlingen en ouders kunnen zich hier registreren.


Documenten en presentaties

Informatie over profielkeuze >>
Informatie over de veranderingen in het Hoger Onderwijs >>
Informatie over het leenstelsel in het Hoger Onderwijs >>