Financiën

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op 280 euro. U kunt hier de 'Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage' vinden.

In het schooljaar 2018-2019 starten wij met een ander betalingssysteem: WIS. Verschillende scholen binnen LMC hebben afgelopen schooljaar met WIS gewerkt. Ouders en scholen zijn hier tevreden over. Meer informatie over de ouderbijdrage ontvangt u van onze leerlingenadministratie.