HLR Methode

HLR-methode

Het Lyceum Rotterdam heeft een onderwijsmethode ontwikkeld die specifiek is voor onze school. De essentie van de Het Lyceum Rotterdam-methode (HLR-methode) is: leren door te ontdekken, door te ondernemen en door zelf te doen. De docent is daarbij eerder een begeleider dan iemand voor de klas die zegt hoe het moet. De leerlingen gaan zelf aan het werk, waarbij hun motivatie en creativiteit van
doorslaggevend belang zijn.

Maatwerk

Onze docenten zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele leerlingen - de stof die zij aanbieden sluit aan bij hun interesse en de fase van hun ontwikkeling. Binnen de pedagogiek staat dit bekend als het werken met 'hersenactieve' leerlingen, waarin al onze docenten geschoold zijn. We zoeken voor iedere leerling de juiste balans tussen uitdagen, loslaten en houvast bieden. Dit betekent ook dat veel van ons onderwijs maatwerk is. Leerlingen krijgen extra begeleiding als dat nodig is en excellente leerlingen kunnen extra vakken en programma's volgen ter verdieping.