Zorgcoördinatie

Centraal in de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen is de rol van de mentor. Onze mentoren werken nauw samen en worden, daar waar nodig, ondersteund door de zorgcoördinator mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman is opgeleid als contextueel leerlingbegeleider en haar hulp kan via de mentoren worden ingeroepen door zowel leerlingen en ouders als docenten.

In haar rol als zorgcoördinator is mevrouw Voortman het aanspreekpunt voor externe zorginstanties en denkt zij mee hoe de hulpbehoefte van de leerling op een zo goed en prettig mogelijke manier te realiseren.

Mevrouw Voortman is voorzitter van het School Ondersteuningsteam, een zorgoverleg dat eens per 14 dagen bijeenkomt. Aan dit overleg nemen deel: de schoolverpleegkundige, mevrouw Liesbeth van Wolfswinkel, de schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Jacqueline van Aalst, de leerplichtambtenaar, mevrouw Ereina Gorden, en de bovenschools zorgcoördinator van het LMC, de heer Frank-Jos Ars.

Naast zorgcoördinator is mevrouw Voortman Aandachtsfunctionaris , faalangst-en sociale vaardigheids trainer.

Mevrouw Voortman is via de schoolreceptie bereikbaar. Haar email adres is yvoortman@lmc-vo.nl