Studievaardigheden

 

 

Op Het Lyceum Rotterdam wordt tijdens de mentoruren (SLC) gebruik gemaakt van een beproefde cursus studievaardigheden. 

Het doel daarvan is leerlingen de mogelijkheid te bieden hun studeergedrag te optimaliseren. Wanneer een leerling effectief (met voldoende resultaat) en efficiënt (de verhouding tussen het resultaat enerzijds en de geïnvesteerde tijd en energie anderzijds is goed) studeert, is dat goed voor diens welbevinden.

De cursus gaat ervan uit dat kennis van leerprocessen de leerlingen mogelijk maakt hier bewust mee om te gaan, hetgeen in de loop der jaren zijn waarde bewezen heeft.

De kennis en inzichten zijn gedeeld met de collega's en vooral de mentoren, die deze tijdens de mentoruren doorgeven aan de leerlingen.

Ook de ouders worden op enkele avonden in de gelegenheid gesteld van deze inzichten kennis te nemen en daar tijdens de begeleiding van hun kinderen hun voordeel mee te doen.