Burgemeester en wethouders op HLR!

Begin oktober kreeg Het Lyceum Rotterdam het verzoek B&W van Rotterdam te ontvangen.
..

... Een eervol verzoek, want het komt zelden voor dat de burgemeester en alle wethouders op bezoek komen.
 De reden dat B&W bij onze school op bezoek kwamen, is dat zij onder de indruk zijn van wat wij in vier jaar voor elkaar gekregen hebben: een school in zo’n korte tijd positief neerzetten in Rotterdam.

In korte tijd is een boeiend programma in elkaar gezet. B&W werden ontvangen zoals alle nieuwe leerlingen ontvangen worden: met een rode loper en door een juichende, klappende erehaag van leerlingen.
 De boodschap kwam over: iedereen is welkom op Het Lyceum Rotterdam en de huidige leerlingen zijn trots op hun school. 

Na een korte presentatie in de aula liet wethouder De Jonge (opnieuw) weten onder de indruk te zijn van de wijze waarop door HLR vorm en inhoud aan het onderwijs gegeven wordt dat gericht is op de toekomst. Vervolgens werden er drie activiteiten ondernomen:

-het bijwonen van een les ondernemen in het Mac- lokaal, o.a. gericht op 21e-eeuwse vaardigheden
- het bijwonen van een les  filosofie, o.a. gericht op onderwijscode (veiligheid en schoolklimaat)
- het voeren van een gesprek met ouders en Burgemeester Aboutaleb. 


Na afloop ontvingen we van B&W complimenten over de bijgewoonde lessen, het gesprek met de ouders, de sfeer, het onderwijs, maar ook over het betrokken team.


 -


-


-